Politica de confidentialitate

Politică de confidențialitate – notă de informare GDPR

Prin navigarea acestui website îți exprimi expres și fără echivoc, acordul cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal

Datele colectate direct de la tine. (fie ele generale și/sau speciale), în baza legii și/sau cu acordul tău liber exprimat, informat și acordat în scris, sunt indispensabile prelucrării și vor fi comunicate numai împuterniciților operatorului și autorităților publice competente, potrivit legislației în vigoare.

Datele personale colectate și ulterior prelucrate de operator nu sunt transferate în străinătate.

Datele personale care urmează să fie reținute:

O să reținem datele tale personale numai dacă completezi și trimiți formularul online de comandă

Numele, adresa de email, parolă, adresă poștală, adresă de facturare

Utilizarea datelor cu caracter personal:

Vom utiliza datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

  • Pentru a factura și pentru a trimite factura. Utilizarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri presupune trimiterea de email-uri, facturi, sau notificări, eventuale solicitări cu privire la modalitățile de plată sau altele asemenea.
  • Pentru a oferi suport și a primi feedback.
  • Pentru a îndeplini cerințele legale.

Securitatea

Păstrăm serverele într-un mediu sigur și performant, utilizând metode de supraveghere pentru a împiedică accesul neautorizat la datele cu caracter personal.

Care sunt drepturile tale pe care le poți exercita

Tratăm drepturile pe care le ai în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la tine cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.

Drepturile tale

Pe scurt, drepturile tale sunt următoarele:

Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a obţine accesul la datele tale pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; ai, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor. Ai dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Ai dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Ai dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul de a obiecta. Ai dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor. Ai dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele tale în temeiul consimţământului tău, ai dreptul de a îți retrage consimţământul; poți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ai acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor tale pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Ai dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele nostru.

Poți obţine mai multe informaţii despre drepturile tale consultând anexa de la finalul acestei note de informare. Vei observa că, potrivit legii, poți exercita aceste drepturi în anumite condiţii. În orice caz, vom depune toate demersurile pe care legea ni le impune pentru a îți facilita exercitarea lor.

Cum îți poți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a îți retrage consimțământul, atunci când îți prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor tale de către noi, te rugăm să foloști oricând dorești detaliile de contact din secțiunea detaliile noastre de contact, de mai jos. Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor tale şi să facilităm exercitarea drepturilor tale.

Cât timp vă păstrăm datele dumneavoastră personale?

Vom păstra datele dumneavoastră personale pe o perioadă maximă de 6 (şase) luni.

Cum să ne contactezi?

Dacă aveți întrebări legate de utilizarea datelor cu caracter personal în conformitate cu această Informare, vă rugăm să trimiteți o scrisoare sau un e-mail folosind formularul de pe pagina de contact. Responsabilul nostru cu protecția datelor va investiga cererea dumneavoastră.