Indián Kalandtábor

  • 86
  • július 7, 2019 - július 12, 2019
  • Élménytábor
  • RO
  • +40740647575
  • Korosztály: 10-14
  • Típus: Bentlakásos
  • Ár: 625 Lej (Készpénz, Banki átutalás)
  • Dátum: július 7, 2019 - július 12, 2019

Korosztály: 6-14 éves gyerekek

Tevékenységek:
Interaktív történelemóra
Íjászat
Csapatjátékok
Sportvetélkedők
Kincskeresés
Kalanjátékok
Törzsépítés
Totemoszlop-állítás
Szám- és szÍnháborúk

Kézműves műhelyek
Agyagozás
Bőrből készült használati tárgyak
Nyíl és íjkészítés
Fafaragás
Szövés
Buborékvarázs
Bogzás
Dekorációs tárgyak elkészítése
Gipsz technikák
és még sok más…..

Ára: 625 lej
Előleg: 200 lej
Az ár tartalmazza az 5 nap szállást, napi 5 étkezést, a programok és a kézműves mühelyek teljes költségét

Elérhetőségek: 0740-64.75.75
Facebook: creactivity.org.ro
Email: creactivity.org@gmail.com

A helyek száma korlátozott régiónként!
A helyszínre való szállítás a szülőket terheli.

Szervező

Bemutatkozó:

A Creactivity Egyesület egy Marosvásárhelyen működő szervezet, amely kul­tu­rá­lis, kö­zös­sé­gi és sport­rendezvények meg­szer­ve­zé­sé­re vál­lal­ko­zik.

Az egye­sü­letnek három cél­cso­port­ja van: a gye­re­kek, önkéntes fiatalok és szülők.

Céljaink:

-  gyerekanimátorok kiképzése gyerekrendezvényekre

-  kul­tu­rá­lis, kö­zös­sé­gi és sport­rendezvények szervezése

- tematikus táborok szervezése

-  workshopok szervezése

-  csapatépítések tervezése, szervezése és lebonyolítása

-  tá­gabb ér­te­lem­ben: hoz­zá­já­rul­ni a ma­gas szín­vo­na­lú gyerekanimátor-kultúra ki­ala­kí­tá­sá­hoz és el­ter­je­dé­sé­hez.

Fő prog­ram­unk egy éven­te meg­ren­de­zés­re kerülő többnapos regionális gye­rek­fesz­ti­vál, amit idén fogunk harmadszorra megszervezni. 2017 -ben 760 gyerek vett részt.

A gyerekek mozgósítása, képességeik fejlesztése, nevelése és interaktív szórakoztatása áll működésünk középpontjában. A jövő nemzedékét szeretnénk kinevelni, azért szervezünk számukra olyan rendezvényeket, ahol tehetségük kibontakozik és személyiségük kiteljesedik.